PeopleSoft Health Check

Benieuwd naar de huidige staat van uw PeopleSoft installatie? Heeft uw PeopleSoft installatie performance problemen? Of heeft u behoefte aan een second opinion? Epicenter biedt u de PeopleSoft Health Check. Een team van ervaren consultants zal uw PeopleSoft landschap analyseren en zal haar bevindingen en aanbevelingen presenteren in een rapport.

Langdurig gebruik van PeopleSoft geeft aanleiding om periodiek de onderhoudbaarheid, stabiliteit, performance en continuïteit te toetsen. Het regulier uitvoeren van een toetsing geeft een goed overzicht van de huidige status van het PeopleSoft systeem op de eerder genoemde punten en het geeft inzicht in mogelijke verbeterpunten. Het traceren en aanmerken van problemen in een vroeg stadium kan het total cost of ownership van PeopleSoft aanmerkelijk reduceren. Door het vroegtijdig onderkennen en aanpakken van knelpunten kan sluipende schade aan de installatie worden voorkomen. Indien er in een later stadium daadwerkelijk schade aan de installatie zou ontstaan, is dit vaak aanzienlijk kostbaarder dan wanneer dit bijtijds is aangepakt. De PeopleSoft health check adresseert veel voorkomende problemen die organisaties hebben met PeopleSoft. Het geeft daarnaast ook inzicht in PeopleSoft gerelateerde procedures, zoals de backup en restore inrichting.

De health check bestaat uit een serie van tests die ontworpen zijn om de opzet en configuratie van PeopleSoft te onderzoeken. Deze tests zullen worden toegepast op de verschillende delen van het PeopleSoft landschap en gerelateerde procedures uit de organisatie.