Plug-n-Play modules

PeopleSoft HCM Plug-n-Play Modules

We zien vaak soortgelijke behoeften (aan maatwerk uitbreiding) bij diverse klanten terugkomen. Met gebruikmaking van de PeopleTools hebben we enkele plug-n-play modules voor u beschikbaar, die meerwaarde voor u bieden in termen van functionaliteit, gebruiksgemak and integratiemogelijkheden. Voorbeelden van deze modules zijn:

Declaratie module voor HCM

Als u de PeopleSoft Financials module Travel and Expenses niet kunt gebruiken, is er nu aan alternatief in PeopleSoft HCM om declaraties af te handelen. De module werkt op basis van Employee en Manager Self Service. Het complete proces wordt daarmee vereenvoudigd en gestroomlijnd, waardoor lagere kosten en snellere uitbetaling worden bereikt

Afwezigheidsregistratie module

Deze module breidt de standaard functionaliteit in de module Monitor Absence uit met Manager en Employee Self Service. Deze module verlaagt uw administratieve kosten op het gebied van afwezigheidsregistratie, maar draagt vaak ook bij aan lagere kosten wegens ziekteverzuim, dank zij de directe betrokkenheid van de manager bij het ziekteproces van zijn medewerkers.

Poortwachter module

Deze module ondersteunt uw organisatie met alles wat nodig is voor de Wet Poortwachter. Deze wet beoogt het langdurig ziekteverzuim terug te dringen en geeft verantwoordelijkheden en verplichtingen aan werkgever en werknemer om zo snel mogelijk te reïntegreren in het arbeidsproces.